כבוד

כיתוב על מצבה

מה כותבים על מצבה

לצד הכאב הרב, העצב העמוק והאבל הכבד, פטירתו של אדם קרוב מצריכה גם התמודדות מיידית עם משימות לוגיסטיות ואחרות. עם זאת, אחת המשימות היחידות שאליהן יכולים האבלים להתפנות בשלב מאוחר יותר, היא בחירת כיתוב על המצבה. הסיבה לכך היא שביהדות, המצבה נחשפת לאחר שחלפו שלושים ימים ממועד הפטירה מתוך אמונה שכמו מחזור הירח, כך גם המשפחה האבלה מתמלאת שוב באור, לאחר שזה כבה בעקבות האבדן. לכן, לבני המשפחה והקרובים יש די והותר זמן לחשוב על המילים שיצרו לכתוב על המצבה.

שלב בחירת הכיתוב על מצבה עשוי להיות שלב לא פשוט. זהו הזמן שבו מתבקשים האבלים לתמצת בקצרה ובדיוק את רגשותיהם כלפי יקיריהם, את הוויית הנפטרים או את חייהם, כי המצבה היא מעין מחווה, עדות לאדם שהיה והלך לעולמו.

עוד לפני שנגיע לכיתוב האישי יותר, כדאי לדעת שנהוג לכתוב על המצבה ארבעה פרטים בסיסיים:

 1. פ״נ (פה נקבר או נקברה) או מקביליו, למשל, פה טמונה, או כאן קבורה.
 2. שם מלא של האדם שנפטר, שלפי ההלכה יכול גם לכלול את שם החיבה שלו, ושמות הוריו.
 3. תאריך הפטירה. לפי ההלכה, צריך לציין את תאריך הפטירה העברי ובאשר לתאריך הלועזי – דעות הרבנים חלוקות ולכן הדבר נתון לרצון המשפחה.
 4. האותיות ת.נ.צ.ב.ה – ראשי תיבות של ״תהא נשמתו צרורה בצרור החיים״ (שמואל א׳, פרק כ״ה, פסוק כ״ט).

חשוב לציין שארבעה פרטים אלה אינם בגדר חובה אלא נוהג, כי בהלכה לא מצוין נוסח מחייב. לפרטים אלה, שתפקידם יותר פרקטי, מצטרפות המילים האישיות, אלה שמתאימות לאישיות האדם הנפטר, או שתואמות את תחושות המשפחה כלפיו ואת געגועיהם.

אם כן, מה כותבים על מצבה? למעשה, האפשרויות הן אינסופיות ובכל זאת, ריכזנו כמה דוגמאות של כיתובים על מצבות מסוגים שונים.

כיתוב על מצבות נשים

משפטי פרידה על מצבה

פסוקים מהתנ״ך

–  "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" (משלי ל״א כ״ט)

–  "אשת חיל מי ימצא" (משלי ל”א י’)

–  ״חכמות נשים בנתה ביתה״ (משלי י״ד א׳)

–  ״נושאת חן בעיני כל ראיה״ (אסתר ב׳ ט״ו)

–  ״יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה״ (משלי ג׳ ט״ו

–  ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ (משלי ג׳ י״ז)

–   ״פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה״ (משלי ל״א כ״ו)

    –    ״עז והדר לבושה ותשחק, ליום אחרון״ (משלי ל״א כ״ה)

    –     ״עת ללד ועד למות״ (קהלת ג׳ ב׳)

משפטים וציטוטים

 • מתה טהורה וזכה, אהובה ואוהבת
 • גם אם לא נפגש עוד בחיינו, בכל שעה ובכל מקום את איתנו ובתוכנו
 • לנצח תחיי בתוכנו ואנחנו בתוכך
 • אהבתך ומסירותך לכולנו אור שיאיר את עינינו תמיד
 • השמיים קדרו, השמש שקעה, ובלב נחרט זיכרון מלא אהבה
 • בעולם מושלם את לא היית עוזרת לעולם, מגרש המשחקים כבר מיותם ואין בו אדם
 • שמך חקוק על האבן, רק אהבה נשארה לי בלב
 • “הולכת את מעמי, לכי לשלום ויהיה רצונך לבדו נר לנתיבך ומצאי את השלווה באשר תהיי” (ביאליק)
 • ״היי שקטה כאילו אין בך דופי, כאילו האוויר נותן לך הגנה״ (ריקי גל)

כיתוב על מצבה של אימא

פסוקים מהתנ״ך

 • ״קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה״ (משלי ל״א כ״ח)
 • ״כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את״ (רות ג׳ י״א)
 • ״וכל אישה חכמת לב״ (שמות ל״ה כ״ה)
 • ״כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי, ואלוהיך אלוהי״ (רות א׳ ט״ז)
 • ״צופיה הליכות ביתה״ (משלי ל״א כ״ז)

משפטים וציטוטים

 • הנחלת לנו את עוצמת האהבה, לאורך נפסע
 • היטבת יותר מכל אמונה לעשותינו טובים, ויותר מכל גורל לעשותינו
 • שירת חייך לא תמוש מליבנו לעולם
 • הנתינה, האמונה וחדוות החיים שלך יישארו איתנו לעד
 • תודה על אהבתך ועל מה שהענקת בחייך

כיתוב על מצבה לגברים

פסוקים מהתנ״ך

 •  ״נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי״ (שמואל ב׳, א׳ כ״ו)
 •  ״איש אשר רוח בו״ (במדבר כ״ז י״ח)
 •  ״בכל ביתי נאמן הוא״ (במדבר י״ב ז׳)
 •  ״ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם״ (משלי ג׳ ד׳)
 •  ״אוהב שלום ורודף שלום״ (אבות א׳ י״ב)
 •  ״איש אשר רוח בו״ (במדבר כ״ז י״ח)
 •  ״אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה״ (משלי ג׳ י״ג)
 •  ״והיה כעץ שתול על פלגי מים״ (תהילים א׳ ג)
 •   ״סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו״ (תהילים ל״ד ט״ו)
 •   ״איש אשר רוח אלוהים בו״ (בראשית מ״א ל״ח)
 •   ״הנה נתתי לך לב חכם ונבון״ (מלכים א׳, ג׳י י״ב)
 •  ״גם אם אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי״ (תהילים כ״ג א׳)

 

משפטים וציטוטים

 • זכרך גדול וחזק יהיה לעולמים
 • אך קולך שנדם היקר באדם
 •  ״לא העננים הם אשר נבקעו, כי אם שתי עיני אשר דמעו״ (יהודה הלוי)
 •  ״איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא״ (שלמה ארצי)
 • השארת חלל שאף אחד לא ימלא, אדם כמוך יש רק אחד
 •  ״ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים, לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות. זה לא מעט. משהו, בכל זאת, יישאר ממך״ (חיים גורי)
 • ״ושירת חייו באמצע נפסקה״ (ביאליק)

כיתוב על מצבה של אבא

פסוקים מהתנ״ך

 •   ״בחכמה יבנה בית״ (משלי כ״ד ג׳)
 •   ״בדרך חכמה הוריתיך הדרכתיך במעגלי ישר״ (משלי ד׳ י״א)
 •   ״נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי״ (שמועל ב׳, א׳ כ״ו)
 •   ״ובניתי לך בית נאמן״ (מלכים א׳, י״א ל״ח)
 •   ״וזכרם לא יסוף מזרעם״ (אסתר ט׳ כ״ח)

משפטים וציטוטים

 • תודה על אהבתך ועל מה שהענקת בחייך
 • שאבנו ממך את הלא נודע ועוצמת האהבה
 • היטבת יותר מכל אמונה לעשותינו טובים ויותר מכל גורל לעשותינו
 • אהבתך ומסירותך לכולנו אור שיאיר את עינינו תמיד
 • האדם שנטמן חי בתוכנו
 • היית לנו עולם ומלואו, תישאר בליבנו לעד
 • השקט והעשייה הביאוך להיות עצמך
 • הנתינה הייתה תמיד נר לרגליך ואנו נמשיך בדרכך
 • את החלל שנפער בליבנו איש לא יוכל למלא

כיתוב על מצבה - תקציר