מימון שירותי קבורה

בארץ ישראל, המוסד לביטוח לאומי מממן את שירותי הקבורה לאדם שנפטר ונקבר בישראל לפי התנאים כדלהלן. ורבות על כך גם אנשים שאינם אזרחי ישראל מקבלים מימון שירותי קבורה מביטוח לאומי.

שירותי הקבורה כוללים בין היתר, חלקת קבר, טהרת הנפטר, בד לתכריכים רגילים, כריית קבר וכיסויו, מרצפות לבניין הקבר, השתתפות חזן וצוות קבורה שבו 2 אנשים לכל הפחות וכו'. עם זאת, הצבת מצבה איננה נכללת במימון אותו נותן ביטוח לאומי, למעט מקרים חריגים.

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, הינו גוף ממשלתי אשר אחראי על מימוש רוב הזכויות האזרחיות במדינת ישראל. כמו כן, פועל המוסד לצמצום הפערים הסוציו אקונומיים בישראל. מטרתו העיקרית היא להבטיח תנאי קיום בסיסיים לאוכלוסיות הזכאיות לתנאים אלו.

שירותי ביטוח לאומי בקבורה

כל אדם אשר נפטר ונקבר בארץ ישראל, זכאי למימון שירותי קבורה שונים. השירות ניתן על ידי החברת קדישא וכל גוף אחר בעל אישור לעסוק בקבורה שחתם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי . המימון ניתן באופן אוטומטי וישיר לגוף העוסק בכך כך שמשפחת הנפטר אינה צריכה לפנות לביטוח לאומי לצורך הסדרת התשלום. מימון שירותי הקבורה כוללים כמעט את כל תהליכי הקבורה, שכן מצבות אינן נכללות במימון.

שירותים אשר אינם נכללים במימון ביטוח לאומי

קיימים מספר שירותים אשר חברת הקדישא יכולה לגבות בגינם כסף ממשפחת הנפטר.

שירותים אלו לרוב יהיו שירותים כמו קבורה בבית עלמין שהוגדר "סגור". קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות". שמירת מקום קבורה כאשר תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים. העברת הנפטר משדה התעופה. סטייה ממסלול הלוויה הישיר לשם הספד או מתן כבוד אחרון אחר על פי בקשת המשפחה ועוד.

שירותי הצבת מצבות

שירותי הצבת מצבות אינו כלול בתוך מימון שירותי הקבורה אותו נותן המוסד לביטוח לאומי. זאת בשל רצונות כל משפחה בסוג מצבה שונה, אשר מחירה שונה גם הוא. מחיר מצבה משתנה בין משפחה למשפחה, ובין עיצוב לעיצוב. על מנת לשמור על תשלום שווה לכל משפחה, המוסד אינו מסבסד את שירות הצבת המצבות. עם זאת, קיימים מספר מקרים חריגים בהם המוסד כן יממן את שירות הצבת המצבות.

חריגי מימון הצבת המצבות

על אף ששירות הצבת מצבות אינו כלול במימון המוסד לביטוח לאומי, קיימות החרגות בנושא זה. מקרים כמו אדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל, אשר אין לו בישראל קרוב משפחה, ישלם המוסד לביטוח לאומי את הוצאות הקמת המצבה. מקרה חריג נוסף הינו, במקרה שבו יש  לנפטר בן או בת העונים על הגדרת ילד, או קרוב משפחה שהם מתמודדי נפש, הם אינם נחשבים ל"קרוב משפחה" לעניין זה, והנפטר יהיה זכאי למצבה.

חריגי מימון המושפעים מעברו של הנפטר

חריגים נוספים יכולים להיות מקרי הקמת מצבה לנפטרים גלמודים, מענק מצבה לניצולי שואה, השתתפות בהקמת מצבה לנכה המלחמה בנאצים, מצבה לחלל פעולת איבה, השתתפות בהקמת מצבה להורים שכולים ולאלמן/ה של חלל פעולת איבה, הקמת מצבה לתורם איברים והקמת מצבה לחללי צה"ל בבית עלמין צבאי ללא עלות.

החרגות נוספות

חברת הקדישא המחויבת לטפל בהבאת הנפטר לקבורה ללא תשלום, היא זו הפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר. ישנן חברות קדישא המטפלות בכמה רשויות מקומיות ועל כן, שינוי הרשות המקומית מחייבת בתוספת תשלום מצד המשפחה.

מקרי פטירה מחוץ לישראל

המוסד יממן שירותי קבורה לאדם שנפטר מחוץ לישראל רק אם הנפטר הוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה. חשוב מאוד לזכור כי תושב ישראל איננו חייב להיות אזרח ישראל. בנוסף, על המשפחה של תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל להוציא לחברת הקדישא אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי. רק לאחר שתי פעולות אלו, יממן הביטוח הלאומי את הקבורה לנפטר הנ"ל.

החרגות מקומיות

מקרה חריג נוסף בביטוח לאומי, הינו תושבי קיבוצים ומושבים שאינם מחוייבים בתשלום בשל קבורת הנפטר בתחומם. אלא אם כן החלקה נקנתה בעודו היה חי ועל כן היה חייב לשלם מכספו.

עם זאת, המוסד לביטוח לאומי איננו מכסה את שירותי שריפת גופה.

זכאות לנפטר לא יהודי

גם תושב ישראל, לא יהודי, זכאי לקבל סבסוד מימון שירותי קבורה על ידי ביטוח לאומי. זאת, בתנאי שהוכח כתושב ישראל. בנוסף, הסכום שישלם המוסד לביטוח לאומי הינו סכום מינימום אשר אינו כולל תוספות מיוחדות, אשר לעיתים זכאיים להם אזרחי מדינת ישראל.

הגדרות אזרחי ותושבי מדינת ישראל

על מנת שאדם ייחשב כתושב ישראל עליו לעמוד בשני תנאים. עליו להחזיק באשרת שהייה חוקית בישראל המקנה תושבות, ובנוסף, עליו לעמוד במבחן "מרכז החיים". לעומת זאת, אזרח ישראל הינו אדם יהודי שגר בישראל, או שמא אדם לא יהודי אשר נולד בישראל ו/או הוריו היו אזרחי ישראל.

מידע נוסף בתחום הקבורה

נושא הקבורה הינו תחום רחב בו אפשר ללכת לאיבוד בקלות. קיימים המון סעיפים אותם רצוי לבצע ולדעת בעת התעסקות בתחום זה. בנוסף, ישנו מידע רב בכל הנוגע לקבורה, מימון הקבורה, שירותי קבורה וכו'. על מנת להגיע מוכנים ולדעת את זכויותכם, ואת כל תחום הקבורה מעט יותר טוב, תוכלו להיכנס לאתר כבוד מצבות. באתר זה תמצאו את כל המידע הדרוש לכם על מנת לעבור את המשוכות הללו בצורה הטובה ביותר.

תוכן עניינים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם